Zadanie pn.”Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”

Pierwsze betonowanie za nami:) płyta dolna obiektu W6. Firma Banimex realizuje zadanie pn.”Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”

Ciężko ale do przodu:) 

[file,id_cms='334',type='image_thumbnail_enlarge''] [file,id_cms='333',type='image_thumbnail_enlarge'']