Przeprojektowanie fundamentu mostu.

Kolejne wyzwanie to przeprojektowanie źle zaprojektowanego fundamentowania mostu. W znamiennym projekcie zaprojektowano fundamentowanie mostu na studniach. Na wniosek nadzoru przeprowadzono próbne obciążenie studni metodą statyczną. Tego typu rozwiązanie cechuje się duża nośnością.

przeprojektowanie fundamentów mostów