Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne konstrukcji budowlanych, hal przemysłowych

 

Ekspertyza konstrukcji hali żelbetowej i Projekt estakady suwnica Q=20t

 

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budowlane hal stalowych i żelbetowych, ekspertyzy techniczne budowlane wszelkich konstrukcji stalowych i żelbetowych, ekspertyzy fundamentów suwnic bramowych, fundamentów wywrotnic kolejowych, stropów.

 

Ekspertyzy techniczne estakad suwnicowych, żurawi, dźwignic, wciągników

 

Ekspertyza torowisk podsuwnicowych Remag

 

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budowlane estakad podsuwnicowych suwnic natorowych i podwieszonych, ekspertyzy żurawi i konstrukcji dźwignic i wciągników.

 

Ekspertyzy mostów i obiektów inżynierskich

 

Ekspertyza mostu nad Kanałem Gliwickim

 

Wykonujemy ekspertyzy techniczne mostów, kładek, murów oporowych, przepustów i pozostałych obiektów inżynierskich.