Projektowanie

Konstrukcje stalowe

 

Projekt konstrukcji zabudowy wywrotnicy WW3 EDF  i prowadznie budowy

 

Projektujemy konstrukcje stalowe hal, wiaty stalowe, konstrukcje torowisk podsuwnicowych, konstrukcje podestów  oraz wszelkie nietypowe konstrukcje stalowe.

 

Obiekty inżynierskie, mosty, przepusty

 

Projekt mostu w km 2+450 DW426

 

Projektujemy obiekty mostowe, kładki dla pieszych, przepusty, ściany szczelinowe, fundamenty.

 

Fundamenty przemysłowe

 

Projekt i prowadzenie budowy fundamentów pod taśmociagi PGE Opole

 

Projektujemy fundamenty pod urządzenia przemysłowe, fundamenty wytaczarek, słupów hal, malarni, fundamenty maszyn specjalistycznych.

 

Estakady suwnicowe, żurawie

 

Konstrukcja dla wciągnika Q=16t SIB Łowicz

 

Projektujemy konstrukcje stalowe estakad suwnicowych, konstrukcje stalowe suwnic natorowych i podwieszanych, konstrukcje wsporcze dla żurawi.